Ziekmelden en vrij vragen

Is uw zoon/dochter ziek of kan om een andere reden de school niet bezoeken, neemt u dan vóór 8.30 uur contact op met de school (tel. 0522-251982) om dit door te geven en vergeet u dit ook niet aan het taxibedrijf te melden.

Als u uw kind niet afmeldt, is de school genoodzaakt de afwezigheid te noteren als ongeoorloofd verzuim. De school is verplicht een afwezigheidsregistratie bij te houden en verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar.

Is uw zoon/dochter langer dan een week ziek neemt u dan wederom contact op met de school. Omgekeerd belt de leerkracht u als ouder op wanneer uw kind langer dan drie dagen ziek is. Bij langdurige ziekte worden nadere afspraken gemaakt. Missen wij uw kind en horen wij niets van u, dan nemen wij contact hierover met u op.

Moet uw kind naar de huisarts, de tandarts etc. probeert u dan een afspraak te maken buiten de schooltijd. Lukt dit niet, meldt u dit dan bij de leerkracht.

Wilt u voor uw zoon/dochter vrij vragen voor bijvoorbeeld een huwelijksfeest, dan kunt u hiertoe bij de administratie om een aanvraagformulier vragen of het formulier downloaden (klik op onderstaande link). Dit formulier kunt u ingevuld weer inleveren bij de administratie. De directeur beslist of het verzoek wordt ingewilligd en laat u de uitkomst weten.

Komt u zelf uw kind ophalen van school, of laat u iemand anders dat doen, wilt u dit dan a.u.b. 's morgens via de schooladministratie melden aan de leerkracht en ook doorgeven aan het taxi- of busvervoerbedrijf.