Ons Onderwijs

In een prachtig modern en functioneel ingericht gebouw aan de Colijnstraat in Meppel ontvangen ruim honderd leerlingen uit Meppel en de wijde omgeving hun onderwijs 'op maat'.

Visie  en missie

Het kind staat op de Mackayschool echt centraal, de school past het onderwijs aan, aan de onderwijsbehoefte en specifieke kenmerken van kinderen. Dit is mogelijk omdat wij in kleine groepen onderwijs én zorg kunnen aanbieden, wij echt gespecialiseerde professionals zijn en passend onderwijs planmatig in de praktijk uitvoeren. De Mackayschool is een expertisecentrum voor leerlingen die zeer moeilijk leren én die bijzondere zorg nodig hebben.

Passend en planmatig.

Alle leerlingen hebben hun eigen unieke ontwikkeling. In het ontwikkelingsperspectief wordt bij aanvang van de schoolperiode vastgelegd waar de leerling nu staat en waar naar toegewerkt wordt. Waar de leerling staat aan het eind van de schoolperiode noemen wij het uitstroomperspectief.

De weg waarlangs dit plaatsvindt is de leerroute. De leerroute bepaald het leerstof aanbod, de leertijd voor de leerling, het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht en eventuele begeleiders. Waarbij eigenheid en specifieke individuele behoeften van leerlingen mede de inhoud en aanpak van de lessen kunnen bepalen.

De Mackayschool hanteert 4 leerroutes die leiden tot kennis en vaardigheden die bij het uitstroomperspectief horen. Bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief wordt ook heel goed in kaart gebracht welke elementen bevorderend en belemmerend werken in de ontwikkeling van de leerling en deze zijn in het dagelijks handelen van onze professionals zichtbaar.

Doelgroepenmodel

Hoe de leerroute tot stand komt heeft met verschillende factoren te maken. Het landelijke doelgroepenmodel geeft richting aan ons onderwijs. Factoren die invloed hebben op het leren van onze leerlingen kunnen hiermee zichtbaar gemaakt worden. Dit alles om de juiste leerroute en mate van ondersteuning te kunnen bieden voor een succesvolle ontwikkeling.

 

In onderstaand filmpje kunt u zien hoe het doelgroepenmodel ingezet wordt.