VSO P1

Deze groep is bedoeld voor leerlingen tussen de 12 en 15 jaar die baat hebben bij een groep waarbinnen de intensiteit van de ondersteuning hoger ligt. Waar ruimte is voor, naast de theoretische, ook een meer pragmatischere behandeling van het leren (doen, ervaren en herhalen). Het leertempo is volledig afgestemd op het emotionele welbevinden van de leerling.

De leerlingen krijgen in deze fase ook praktijkvakken aangeboden vanuit 4 verschillende sectoren, welke inhoudelijk variëren per periode. Ool wordt er ter oriëntatie op toekomstige stages en uitroom-mogelijkheden, op verschillende manieren kennis gemaakt met bedrijven en instellingen.