VSO start

Deze groep is voor leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar. De overgang van het SO naar het VSO staat centraal.  De nadruk ligt op het aanleren van basisvaardigheden en een goede werkhouding. Schoolse vakken zoals rekenen, (begrijpend)lezen en spelling vormen de kernvakken en worden op niveau aangeboden zodat er zeker nog sprake kan zijn van groei.

Daarnaast verkennen we met de leerling wat hij wil, wat hij kan en wat de leerling in de toekomst zal gaan doen op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. 

De praktijkvakken worden in deze groep geïntroduceerd en maken de leerlingen kennis met alle sectoren/branches.