VSO P2

De vervolg groepen binnen het VSO zijn bedoeld voor leerlingen van gemiddeld 16 tot 20 jaar. De praktijkvakken krijgen een steeds grotere rol in het lesstof-aanbod. De focus komt te liggen op het aanleren van specifieke werknemersvaardigheden. Per individuele leerling wordt gekeken, op basis van de intensiteit van de ondersteuning, hoe de stage- en uitstroom vormgegeven gaat worden.