Onderwijs in het VSO

De leeractiviteiten op de Mackayschool vloeien voort uit de visie en missie van de school, namelijk “Onderwijs met zorg”. Hoe de leerstof wordt aangeboden is minstens zo belangrijk als wat er wordt behandeld. Boeiend Onderwijs is hierin de leidende factor.

Op basis van onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoefte van een leerling bekijken we welke stroming het meest passend is. 

We maken de keuze voor een stroming in het algemeen ronde het vierde onderwijsjaar (ongeveer 8 jaar) De naam van de hier beschreven stroom is te herkennen aan de letter P. Deze staat voor pragmatisch. Daarmee willen wij aangeven dat deze onderwijs-setting nog meer dan de reguliere stroom is afgestemd op de intensiteit van de ondersteuning / onderwijsbehoefte, waarbij het emotionele welbevinden van de leerling centraal staat en het leren vooral  zal gaan door te doen, te ervaren en te herhalen. Het onderwijsaanbod is functioneel, direct toepasbaar en bruikbaar in de praktijk met als doel de allerdaagse zelfredzaamheid vergroten.

 

Doorlopende CED leerlijnen vormen de rode draad in het onderwijs van de school. In de leerlijnen komen alle onderwijsdoelen van het onderwijs (de kerndoelen) aan bod. De hoeveelheid leerstof die leerlingen zich van elke leerlijn eigen kunnen maken in de loop der jaren, en het niveau waarop, verschilt per leerling. Dit past bij het uitgangspunt van de school dat het onderwijs passend moet zijn. 

 

In het VSO worden naast de theorievakken en sociaal-emotionele ontwikkelingslessen ook de praktijkvakken aangeboden. Wij bieden praktijklessen aan in de sectoren:

Land & Tuinbouw; 

Zorg & Welzijn;

Techniek;

Economie.

 

Leerlingen kunnen in de laatste twee jaar van het VSO een branchegericht certificaat halen. Momenteel worden er lessen gegeven voor de certificaten; schoonmaak, keuken en groen.