Medezeggenschapsraad

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel. Maar wie is verantwoordelijk voor die beslissingen? De directie neemt de beslissing, maar moet ook luisteren naar de medezeggenschapsraad. Zo hebben ouders dus ook invloed op die besluitvorming. De medezeggenschapsraad van de Mackayschool bestaat uit drie gekozen personeelsleden en drie gekozen ouders. De gezamenlijke inbreng is van belang voor het borgen van de kwaliteit van het onderwijs van de school. De MR heeft zowel instemmings- als adviesrecht en de leden zitten zonder last of ruggespraak in de MR. Dat wil zeggen dat zij hun eigen verantwoordelijkheid hebben bij de standpuntbepaling en niet verplicht zijn een stemadvies van de achterban over te nemen. Acht keer per jaar heeft de Medezeggenschapsraad een vergadering. Deze vergadering is openbaar. De notulen zijn op school in te zien. In de oudernieuwsbrief stelt de MR u op de hoogte over de besproken onderwerpen. Daarnaast zijn we ook te vinden op de website. Hier kunt u kennismaken met de MR leden en kunt u de jaarverslagen lezen.

Indien u geïnteresseerd bent in de medezeggenschapsraad of u wilt een vraag stellen aan de medezeggenschapraad, kunt u contact opnemen met één van de leden.

 

Leden MR:
 

Namens de ouders 

meneer de Vries, algemeen lid

mevrouw Visscher, algemeen lid

mevrouw Holtrop - de Haan, algemeen lid

Namens het personeel 

meneer Timmerman, voorzitter

mevrouw Koning, secretaris

mevrouw Klein, algemeen lid