Stage

Stages vormen in het VSO een belangrijk onderdeel van het totale onderwijsaanbod op de school. In de verschillende groepen neemt de stage een steeds groter deel in van het totale weekrooster. De Mackayschool beschikt over een uitgebreid netwerk aan stagebedrijven en instellingen in verschillende sectoren van de arbeidsmarkt en dagbesteding. De stage stelt de leerling in staat zich te oriënteren op de toekomst, dit gaat het best door aan de slag te gaan bij verschillende stageadressen. Leerlingen worden altijd  begeleid op de werkplek door een werknemer van het bedrijf en de stagebegeleider van de school.

 

Stage in VSO start en P1

Per schooljaar maken de leerlingen maximaal 8 excursies waarin kennis wordt gemaakt met verschillende branches, bedrijven en activiteiten. Zo verkennen de leerlingen waar hun belangstelling ligt en kunnen ze deze ervaringen gebruiken om later een richting te kiezen.

 

Stage in VSO midden

De leerlingen gaan 1 dag per week op stage om echte werkervaring op te doen. Wie (nog) geen individuele stage kan uitvoeren gaat met de groep op groepsstage. In deze periode krijgt de stage steeds meer een verdiepend karakter waarbij mogelijkheden en interesse van de leerling bepalen voor welke richting/sector gekozen wordt.

 

Stage in VSO eind en P2A en P2B

De stage is een mogelijke uitstroombestemming geworden en de leerlingen gaan minimaal 2 dagen per week naar hun stageplek. Uitbreiding van het aantal dagen is in het laatste schooljaar mogelijk naar drie tot vier dagen. 

 

Door te leren en te oefenen in praktische situaties worden de leerlingen voorbereid op arbeidsdeelname in de maatschappij. Ervaringen en opgedane vaardigheden worden vastgelegd in het Individuele Transitie Plan van de VSO-leerling.