Oudertevredenheid

 

In februari 2017 heeft u, op de dag van de oudergesprekken, een vragenlijst ingevuld over hoe tevreden u bent over onze school. Hier is uitgekomen dat u als ouder zeer tevreden bent over onze school, u geeft ons 3,8 van de 4 punten die er te behalen zijn. Hier zijn wij heel blij mee.

Voor de uitkomst van alle vragen kunt u het onderstaand document Oudertevredenheidsonderzoek openen.