De groepen

Het uitgangpunt op de Mackayschool is dat iedere leerling in een groep komt waar zijn ontwikkeling optimaal gestimuleerd kan worden. Een voorwaarde voor optimale ontwikkeling is dat een leerling op zijn plaats moet zijn in de groep, zich lekker in z’n vel moet voelen. De relatie met leerkrachten, ondersteuners en medeleerlingen speelt een hierin een belangrijke rol, want alleen vanuit een veilige basis kan leren plaatsvinden.

 

Bij de samenstelling van de groepen wordt met een aantal factoren rekening gehouden:

  • Leeftijd
  • Leerstijl en leervermogen
  • Sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau

 

Doordat er op onze school (gespecialiseerde) hulp en ondersteuning kan worden aangeboden komen alle leerlingen tot hun recht. De groepen zijn in vergelijking met het regulier onderwijs veel kleiner en er zijn vaak onderwijsassistenten en/of zorgmedewerkers in de groep aanwezig. Wij hanteren niet een standaard van groepsgrootte en mate van ondersteuning, wij kijken echt naar het kind en de groep en wat daarvoor nodig is om alle leerlingen tot hun recht te laten komen. 

 

Groepen in het Speciaal onderwijs voor 4 tot 12 jarigen Groepen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs voor 12 tot 20 jaar
Combi-groep   VSO Start
SO 1

VSO Midden

SO 2

VSO Eind

SO 3

VSO P1

SO 4 VSO P2
SO 5 VSO P3

 

De letter P staat voor een meer pragmatische benadering van het onderwijs.