Aanmelden

U kunt uw zoon of dochter aanmelden bij ons op school wanneer u een ToeLaatbaarheidsVerklaring  (TLV) van het samenwerkingsverband heeft ontvangen. De huidige school of zorginstelling van uw kind vraagt deze TLV samen met u aan. Uw kind komt in aanmerking voor Speciaal of Voortgezet Speciaal Onderwijs wanneer er sprake is van een dermate ernstige problematiek, waarbij het regulier onderwijs niet de noodzakelijke ondersteuning kan bieden.

In het kader van passend onderwijs is niet de beperking of de stoornis bepalend, maar de ernst van de onderwijsparticipatie en de handelingsverlegenheid  in het regulier onderwijs of uw kind in aanmerking komt voor onze school. Er kan sprake van een beperking in de onderwijsparticipatie zijn wanneer er sprake is van een ernstige leerachterstand of ontwikkelingsachterstand, een laag IQ, een zeer geringe (sociale) redzaamheid, structureel schoolverzuim, ernstige problemen in het gedrag en ernstige motorische problematiek.

Binnen het samenwerkingsverband doet de Commissie Arrangeren onderzoek naar de beperking in de onderwijsparticipatie en naar de mogelijkheden van uw zoon of dochter. Deze stelt een deskundigenadvies op. De commissie kent alle scholen in het samenwerkingsverband en kan daarom adviseren welke school het beste de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Wanneer de gehele commissie een positief plaatsingsadvies afgeeft, gaat de aanvraag naar de Commissie toewijzing met het verzoek een TLV af te geven.

Nadat de commissie Toewijzing de TLV voor het ZML onderwijs heeft afgegeven kan uw zoon of dochter bij ons naar school.