Overige groepen

Op de Mackayschool wordt niet de systematiek van de basisschoolgroepen gevolgd in de samenstelling van groepen. 

 

SO Start

Voor leerlingen van ongeveer 4 en 5  jaar die geen extra zorg nodig hebben zoals in de Combigroep geboden wordt. Het speelse leren en ontwikkelen staat centraal. 

 

SO 1

voor leerlingen van ongeveer 6 en 7 jaar waar het leren van schoolse vaardigheden als lezen en rekenen een grotere rol gaan spelen. Doordat het leren van onze leerlingen trager verloopt wordt er veel tijd en begeleiding geboden om deze vaardigheden aan te leren.

 

SO 2

Voor leerlingen van ongeveer 8 en 9 jaar, waar het schoolse leren naar vermogen, inhoud en tempo, zoals beschreven in het OPP gaat en er individueel veel begeleiding geboden wordt in het leren.

 

SO 3

Voor leerlingen van ongeveer 10 tot 12 jaar. Dit is de laatste fase van het SO. De leerlingen krijgen aanbod naar vermogen, inhoud en tempo, zoals beschreven in het OPP  en stromen hierna door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Dat kan op onze school zijn, maar het komt ook voor dat leerlingen naar het praktijkonderwijs van een andere school kunnen doorstromen. 

 

SO P

Voor de SO-afdeling is de P-stroom bedoeld voor leerlingen van ongeveer 8 tot 12 jaar die baat hebben bij een passend aanbod waarbinnen de intensiteit van de ondersteuning hoger ligt. Waar de verhouding theoretisch en praktisch meer is afgestemd op de leerling met een hoge ondersteuningsbehoefte. Dit is leren door te doen, te ervaren en te herhalen. Nog meer dan in het reguliere aanbod bieden concrete en praktische voorbeelden hierbij veel ondersteuning. Het leertempo is afgestemd op het emotionele welbevinden van de leerling.