Overige groepen

Op de Mackayschool wordt niet de systematiek van de basisschoolgroepen gevolgd in de samenstelling van groepen. 

SO 1

Voor leerlingen van ongeveer 6 en 7 jaar waar het leren van schoolse vaardigheden als lezen en rekenen een grotere rol gaan spelen. Doordat het leren van onze leerlingen trager verloopt wordt er veel tijd en begeleiding geboden om deze vaardigheden aan te leren.

SO 2, SO 3, SO 4

Na SO 1, gaan ze door naar de volgende fase. De fase waar het schoolse leren naar vermogen en inhoud en tempo centraal staat, zoals beschreven in het OPP en gaat er individueel veel begeleiding geboden wordt in het leren.

SO 5

Dit is de laatste fase van het SO. De leerlingen krijgen aanbod naar vermogen, inhoud en tempo, zoals beschreven in het OPP  en stromen hierna door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Dat kan op onze school zijn, maar het komt ook voor dat leerlingen naar het praktijkonderwijs van een andere school kunnen doorstromen.