Verkeer

Onze school is in het trotse bezit is van het Drents VerkeersLabel (DVL). Daardoor kunnen wij onze leerlingen, naast de reguliere, ook nog extra activiteiten aanbieden! Op die manier kunnen we onze kinderen meer inzicht verschaffen, wanneer zij deelnemen aan het verkeer. Om dit deelnemen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden, organiseren we regelmatig verkeersactiviteiten. Zo organiseren we bijvoorbeeld dode hoek training, het ANWB Streetwise-programma, het verkeersexamen etc. De verkeerscommissie bestaat uit twee ouders, daarbij ondersteund door de directie. De verkeerscommissie organiseert het hele schooljaar door verkeersactiviteiten.

 

Drents Verkeersveiligheidslabel

Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Om het label te verdienen, moet een school voldoen aan een aantal criteria.

Criteria voor het DVL

1. Op de school wordt bij voorkeur gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.
2. In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen. Ook wordt er elk jaar in elke groep een extra praktijkproject uitgevoerd.
3. Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs. Er is bijvoorbeeld een verkeersouder op de school die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen.
4. De schoolomgeving is verkeersveilig.
5. Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan.
6. De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn opgenomen.